1. ระบุที่อยู่ผู้รับลงในกล่องข้อความ
แบบ Normal
เมื่อจบ 1 รายการ จะต้องคั่นด้วยคำว่า -end- ทุกครั้ง
แบบ COD
เมื่อจบ 1 รายการ
จะต้องคั่นด้วยคำว่า COD และ ระบุ มูลค่า COD ทุกครั้ง
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ขอเลขพัสดุ เมื่อรายการสำเร็จจะมี popup แจ้งเตือนว่าทำรายการสำเร็จแล้ว
3. ข้อมูลที่อยู่ผู้รับจะอยู่ในช่อง “รายการวันนี้”
ดูตัวอย่างใบปะหน้าก่อนพิมพ์ได้โดยการเลือก
เครื่องพิมพ์และกดดูตัวอย่างใบปะหน้า
4. ดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ช่อง “ประวัติรายการ”
สามารถเลือกวันที่ และค้นหาข้อมูลผู้รับได้
เลือกรายการที่จะพิมพ์ และพิมพ์ใบปะหน้าซ้ำได้
1. ระบุที่อยู่ผู้รับลงในกล่องข้อความ
แบบ Normal
เมื่อจบ 1 รายการ จะต้องคั่นด้วยคำว่า -end- ทุกครั้ง
แบบ COD
เมื่อจบ 1 รายการ
จะต้องคั่นด้วยคำว่า COD และ ระบุ มูลค่า COD ทุกครั้ง
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ขอเลขพัสดุ เมื่อรายการสำเร็จจะมี popup แจ้งเตือนว่าทำรายการสำเร็จแล้ว
3. ข้อมูลที่อยู่ผู้รับจะอยู่ในช่อง “รายการวันนี้”
ดูตัวอย่างใบปะหน้าก่อนพิมพ์ได้โดยการเลือก
เครื่องพิมพ์และกดดูตัวอย่างใบปะหน้า
4. ดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ช่อง “ประวัติรายการ”
สามารถเลือกวันที่ และค้นหาข้อมูลผู้รับได้
เลือกรายการที่จะพิมพ์ และพิมพ์ใบปะหน้าซ้ำได้