945Express บริการขนส่งพร้อมระบบคลังสินค้าและตัวแทน
 • 945Express นำสถิติข้อมูลจากการส่งสินค้าของตัวเอง 1,000,000 ชิ้น มาพัฒนาออกแบบบริการขนส่ง ระบบคลังสินค้า และโปรแกรมหลังบ้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • ในปี2017เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้าน Social commerce ได้ใช้บริการของเรา

 • ปัจจุบันเรามียอดขนส่งพัสดุมากกว่า 200,000 ชิ้นต่อเดือน

บริการของเราคือการเลือกบริการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม และนำส่งพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ติดตามพัสดุของคุณ
ติดตามพัสดุของคุณ
945Express
บริการขนส่งพร้อมระบบคลังสินค้าและตัวแทน
 • 945Express นำสถิติข้อมูลจากการส่งสินค้าของตัวเอง 1,000,000 ชิ้น มาพัฒนาออกแบบบริการขนส่ง ระบบคลังสินค้า และโปรแกรมหลังบ้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • ในปี2017เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้าน Social commerce ได้ใช้บริการของเรา

 • ปัจจุบันเรามียอดขนส่งพัสดุมากกว่า 200,000 ชิ้นต่อเดือน

บริการของเราคือการเลือกบริการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม และนำส่งพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

945Express
“พัสดุทุกชิ้น คือความรับผิดชอบของเรา”

สิ่งที่ผู้ประกอบการ Social Commerce ต้องเผชิญคือต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น การจัดส่งที่ไม่มีคุณภาพ ขาดระบบการติดตามและการสนับสนุนที่ดี การที่ 945 เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับโลก ทำให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถขนส่งได้ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีระบบที่อำนวยความสะดวก และทีมงานคอยดูแลติดตามพัสดุของผู้ประกอบการ

นำพัสดุเข้าระบบ

ระบบค้นหาขนส่งที่ดีที่สุด วิเคราะห์จากสถิติการนำส่งย้อนหลัง

ตรวจสอบพัสดุ Realtime พื้นที่ Next day 90%

นำส่งพัสดุเก็บปลายทาง (COD)

นำพัสดุเข้าระบบ

ระบบค้นหาขนส่งที่ดีที่สุด

ตรวจสอบพัสดุ Realtime

นำส่งพัสดุ COD

นำพัสดุเข้าระบบ

ตรวจสอบพัสดุ Realtime

นำส่งพัสดุ COD

"เพียงแค่คิดส่ง ก็ได้ Tracking ทันที ไม่ต้องรอ"
945Warehouse & Express System

ระบบคลังสินค้าครบวงจร สำหรับผู้ที่ทำการขายสินค้าตาม ช่องทางการขายที่หลากหลาย

ระบบของเราใช้งานง่าย ลดความผิดพลาดในการทำ รายการและการแพ็คสินค้า ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกับ เวลาในการทำงานได้มากขึ้น

ระบบช่วยทำรายการจัดการ ข้อมูลในการแพ็คสินค้า สรุปรายการสินค้าในแต่ละวัน และดูย้อนหลังได้

ระบบ 945Warehouse จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พัสดุที่ออกจากคลังถึงมือ ลูกค้าปลายทางได้รวดเร็ว

Express System
 • 945Counter :

ระบบนับและยืนยันพัสดุ

(สำหรับตัวแทนเข้ารับสินค้าหรือFC)

 • My945cap :

ระบบจับภาพเพื่อส่งเป็นข้อมูลเข้าระบบ

(สำหรับตัวแทนเข้ารับสินค้าหรือFC)

 • Tracking :

ระบบแจ้งสถานะและรายงานพัสดุ

(สำหรับผู้ส่งพัสดุ)

 • Quickquick :

ระบบคัดแยกพัสดุ

(สำหรับตัวแทนรับส่งพัสดุ)

Express System
 • 945Counter : ระบบนับและยืนยันพัสดุ (สำหรับตัวแทนเข้ารับสินค้าหรือFC)

 • My945cap : ระบบจับภาพเพื่อส่งเป็นข้อมูลเข้าระบบ (สำหรับตัวแทนเข้ารับสินค้าหรือFC)

 • Tracking : ระบบแจ้งสถานะและรายงานพัสดุ (สำหรับผู้ส่งพัสดุ)

 • Quickquick : ระบบคัดแยกพัสดุ (สำหรับตัวแทนรับส่งพัสดุ)

พันธมิตรทางการค้าของ 945Express
About Us
บริการของเราคือการเลือกบริการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
About Us
บริการของเราคือการเลือกบริการขนส่ง
ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า